Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 05/2023

Cập nhật: 09/06/2023
 

Báo cáo phóng sanh tháng 05/2023

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 05/2023

A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/05/2023

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên

5.000.000

02/05/2023

Lương Võ Phương Tâm

2.000.000

03/05/2023

Phạm Thị Ngoan

500.000

04/05/2023

Nguyễn Thị Mùi (Diệu Hoa)

200.000

05/05/2023

Phan Huy Thục

100.000

05/05/2023

Lê Tâm Thông

700.000

06/05/2023

Huỳnh Thị Nga

200.000

08/05/2023

Công ty Giang Nam, cô Thuận

20.000.000

08/05/2023

Diệu Hoa, Mỹ Lệ

400.000

18/05/2023

Gia đình chú Tâm

1.600.000

18/05/2023

Bốn cô thợ may ở Hóc Môn và Bình Chánh

1.800.000

18/05/2023

Cô Lý ở Hóc Môn

200.000

18/05/2023

Vợ chồng chú Tùng

400.000

20/05/2023

Cháu cô Lung ở Hóc Môn

2.500.000

 

Tổng

35.600.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

04/05/2023

Nguyễn Thuy Y Ngân

4.000.000

04/05/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

04/05/2023

Lê Thị Thanh Như

200.000

04/05/2023

Diệu Hương

1.000.000

05/05/2023

Lâm Thị Nhi

300.000

08/05/2023

916176- Một Phật tử

200.000

08/05/2023

MBVCB. 3478047364

50.000

09/05/2023

IBFT Phương Anh

100.000

10/05/2023

Một Phật tử

200.000

12/05/2023

IBFT

300.000

12/05/2023

MBVCB - Một Phật tử

50.000

13/05/2023

319111- Vương Hiếu

20.000.000

13/05/2023

PTVC HANH THANH công ty TNHH thiết bị giáo dục Bavico, Q12

20.000.000

15/05/2023

Phương Trang

100.000

16/05/2023

Trần Thạch Duy

2.000.000

19/05/2023

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

200.000

20/05/2023

272199 - Vương

250.000

22/05/2023

MBVCB. 3552995372

50.000

23/05/2023

Triệu Mai Lan

100.000

24/05/2023

Diệu Hoa

1.000.000

29/05/2023

997003 - Y Ngân

5.000.000

 

Tổng

55.600.000

B - CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

19/05/2023

Phóng sanh 3.000 kg cá trê ở cảng phà Cô Bắc, Cần Thơ

72.000.000

19/05/2023

Tiền phà

2.500.000

25/05/2023

Phóng sanh 400 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

11.730.000

 

Tổng

86.230.000

C - TỔNG KẾT

 

*. THU: 91.248.000 Đ

- Tồn tháng 04/2023: 48.000 Đ

- Ban Từ thiện thu: 35.600.000Đ

- Tk thầy Huệ: 55.600.000Đ

*. CHI:   86.230.000Đ

*. TỒN tháng 05/2023: 5.018.000Đ

Tin tức liên quan