Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 05/2022

Cập nhật: 15/07/2022
 

Báo cáo phóng sanh tháng 05/2022

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 04/2022

A-THU

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/05/2022

Nguyễn Thị Hồng Loan

200.000

04/05/2022

Lâm Thị NNhi

300.000

06/05/2022

Đào Thị Minh Tâm

200.000

09/05/2022

Liên Thanh

500.000

09/05/2022

Phương Trang

200.000

13/05/2022

MBVCB-Một Phật Tử

500.000

17/05/2022

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

23/05/2022

Một Phật tử

2.000.000

25/05/2022

Phan Thị Thủy Yến

200.000

25/05/2022

Phan Thị Thủy Tiến

100.000

CỘNG:

4.700.000

 

B – CHI

 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

18/04/2022

Phóng sanh chim cu đất ở
Tây Ninh 100 con

2.000.000

18/04/2022

Phóng sanh cá ở phà
Bình Mỹ 75 kg cá lóc

3.700.000

CỘNG:

5.700.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 4.700.000Đ
Tồn tháng 04/2022: 1.012.000Đ
- Tk thầy Huệ: 4.700.000Đ
II. CHI: 5.700.000Đ
III. TỒN tháng 05/2022: 12.000Đ

Tin tức liên quan