Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 05/2020

Cập nhật: 04/06/2020
 

Báo cáo phóng sanh tháng 05/2020

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 05/2020

A-THU

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

18/05/2020

Gia đình Đặng Văn Đức ở Bình Dương

20.000.000

20/05/2020

Gia đình Tăng Siêu Dung ở Bình Tân

2.000.000

25/05/2020

Cô Dung hộ niệm

100.000

25/05/2020

Cô Mai công quả

100.000

30/05/2020

Cô Mai hộ niệm

100.000

30/05/2020

Trương Mỹ Mỹ

2.000.000

30/05/2020

Tiền Bồ tát giới 30/04 Canh Tý

455.000

30/05/2020

Trần Thị Xuân (Thu Ngọc) ở Bình Dương

1.000.000

30/05/2020

Cô Thoa ở Hóc Môn, 57 tuổi

500.000

CỘNG:

26.255.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

08/05/2020

Lâm Thị Nhi

600.000

11/05/2020

THO HOA

100.000

13/05/2020

Tương Lanh

250.000

14/05/2020

995220051451607

500.000

27/05/2020

Một Phật tử

1.000.000

CỘNG:

2.450.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

20/05/2020

Phóng sanh 790 kg cá trê, cá lóc ở phà Cá Lăng Củ Chi

26.000.000

30/05/2020

Phóng sanh 145 kg cá lóc, ốc ở biển hồ PLei Ku, Gia Lai

8.000.000

CỘNG:

34.000.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 28.705.000Đ
Tồn tháng 04/2020: 187.857.000Đ
-
Ban Từ thiện thu: 26.255.000Đ
-
Tk thầy Huệ:
2.450.000Đ
II. CHI: 34.000.0000Đ
III. TỒN tháng 05/2020: 182.562.000Đ

Tin tức liên quan