Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 04/2024

Cập nhật: 25/05/2024
 

Báo cáo phóng sanh tháng 04/2024

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 04/2024

A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

05/04/2024

Gia đình Ngô Quang Dũng ở Hóc Môn

2.000.000

05/04/2024

Vũ Văn Sáu

200.000

05/04/2024

Một Phật tử

430.000

 

 

2.630.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ T02/2024

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

02/04/2024

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

02/04/2024

Lâm Thị Nhi

500.000

04/04/2024

Nguyễn Ngọc Minh Long

200.000

08/04/2024

Nguyễn Quang Gíap

1.000.000

09/04/2024

Vũ Đức Vương

250.000

09/04/2024

Diệu Hoa

1.000.000

11/04/2024

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

13/04/2024

Nguyễn Quang Gíap

500.000

15/04/2024

Một Phật tử

50.000

15/04/2024

Phương Trang

200.000

16/04/2024

Một Phật tử

500.000

20/04/2024

Một Phật tử

50.000

21/04/2024

Một Phật tử

500.000

22/04/2024

Một Phật tử

100.000

25/04/2024

Tuệ Hân

20.000

25/04/2024

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

26/04/2024

Một Phật tử

500.000

28/04/2024

Nguyễn Ngọc Minh Long

200.000

28/04/2024

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

 

 

6.370.000

B – CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

29/04/2024

Phóng sanh 300 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

9.000.000

C- TỔNG KẾT

*. THU:  9.121.000 Đ

- Tồn tháng 03/2023: 121.000 Đ

- Ban Từ thiện thu: 2.630.000Đ

- Tk thầy Huệ:  6.370.000Đ

*. CHI:   9.000.000Đ

*. TỒN tháng 04/2024:  121.000đ

Tin tức liên quan