Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 04/2023

Cập nhật: 18/05/2023
 

Báo cáo phóng sanh tháng 04/2023

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 04/2023

A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/04/2023

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên

13.000.000

05/04/2023

Đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

7.570.000

05/04/2023

Cô Thao

1.000.000

05/04/2023

Gia đình cô Liêm

500.000

10/04/2023

Gia đình cô Út

200.000

10/04/2023

Gia đình cô Ngọc ở Bà Điểm

200.000

10/04/2023

Gia đình chú Phước ở Phúc Chu, Tân Bình

3.500.000

10/04/2023

Một số Phật tử xe 15 chỗ

900.000

13/04/2023

Em cô Chinh

1.000.000

13/04/2023

Một Phật tử

5.000.000

15/04/2023

Cô Hương (50 AUD = 900.000Đ)

900.000

20/04/2023

Cô Thuận

200.000

20/04/2023

Một Phật tử

50.000

20/04/2023

Một số Phật tử trong ban hộ niệm

1.200.000

25/04/2023

Phạm Văn Khanh

200.000

25/04/2023

Lâm Hoàng Bảo Châu

200.000

 

Tổng

35.620.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ T04/2023

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

01/04/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

600.000

03/04/2023

MB (512861)

10.000

03/04/2023

Phạm Hoàng Phúc

100.000

04/04/2023

Lâm Thị Nhi

300.000

04/04/2023

Hồ Quốc Luc

100.000

07/04/2023

Y Ngân

10.000.000

11/04/2023

Một Phật tử

100.000

13/04/2023

Nguyễn Quang Gíap

500.000

14/04/2023

Một Phật tử

300.000

15/04/2023

1000A26140

200.000

15/04/2023

Phương Trang

100.000

17/04/2023

Diệu Hương

1.000.000

17/04/2023

Gia đình Nguyễn Thị Chinh

2.000.000

18/04/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

18/04/2023

Vương Đình Quỳnh Hiếu

20.000.000

19/04/2023

Diệu Mỹ

100.000

20/04/2023

171000-Ft23110778280392

250.000

26/04/2023

Cát Tường

100.000

 

Tổng

36.260.000

 

B - CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/04/2023

Phóng sanh 300 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

11.250.000

02/04/2023

Phóng sanh 1.100 kg cá trê ở phà Cô Bắc, Cần Thơ và Tiền phà

29.200.000

19/04/2023

Phóng sanh chim sẻ 290 con ở chùa Tòng Lâm tự-Phan Rí Thành

3.000.000

21/04/2023

Phóng sanh 950 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chitiền phà

27.600.000

25/04/2023

Hỗ trợ mua thức ăn cho trạm bảo tồn động vật hoang dã Dầu Tiếng, Bình Dương

800.000

 

Tổng

71.850.000

 

C- TỔNG KẾT

*. THU: 71.898. 000 Đ

- Tồn tháng 03/2022: 18.000 Đ

- Ban Từ thiện thu: 35.620.000Đ

- Tk thầy Huệ: 36.260.000Đ

*. CHI: 71.850.000Đ

*. TỒN tháng 04/2023:  48.000Đ

Tin tức liên quan