Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 04/2022

Cập nhật: 11/05/2022
 

Báo cáo phóng sanh tháng 04/2022

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 04/2022

A-THU

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

5/04/2022

Gia Đình bà đi thủy táng ở sông Hậu Giang

6.200.000

5/04/2022

Tiền thu của 39 người đi từ thiện miền Bắc

7.800.000

5/04/2022

Một Phật tử

5.000.000

 

Cô Hằng

1.000.000

CỘNG:

20.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/04/2022

Một Phật tử

100.000

01/04/2022

Một Phật tử

435.000

02/04/2022

Một Phật tử 158355

200.000

04/04/2022

Một Phật tử

100.000

04/04/2022

Một Phật tử 682034

200.000

04/04/2022

Minh Nhật

500.000

05/04/2022

Lâm Thị Nhi

300.000

05/04/2022

Đặng Hữu Tài

200.000

06/04/2022

Trần Thị Mỹ Hạnh

200.000

07/04/2022

Một Phật tử

100.000

12/04/2022

536974 P Trang

200.000

12/04/2022

Y Ngân

73.000.000

12/04/2022

Lê Thị Đẹp

200.000

12/04/2022

MBVCB

500.000

14/04/2022

Phương Thảo

150.000

16/04/2022

1000AT6140

5.000.000

18/04/2022

Nguyễn Quốc Toàn

200.000

18/04/2022

Chúc Tuấn

300.000

21/04/2022

616290 Một Phật tử

250.000

23/04/2022

Chiêu Thông

700.000

25/04/2022

Nguyễn Thị Kim Huệ

800.000

25/04/2022

Hương Nguyễn

500.000

27/04/2022

033187 Một Phật tử

500.000

2804/2022

Trịnh Hùng Long và Nguyễn Thị Gan

300.000

28/04/2022

809083 Một Phật tử

500.000

CỘNG:

85.435.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

18/04/2022

Phóng sanh 3.500 kg cá trê ở sông Hậu Giang

84.000.000

18/04/2022

Tiền phà và tiền bồi dưỡng khiêng cá

3.000.000

21/04/2022

Phóng sanh 300 kg cá và 200 con chim sẻ ở Nam Định, Bình Thuận

19.000.000

CỘNG:

106.000.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 105.435.000 Đ
Tồn tháng 03/2022: 1.577.000 Đ
- Ban Từ thiện thu: 20.000.000Đ
- Tk thầy Huệ: 85.435.000Đ
II. CHI: 106.000.000 Đ
III. TỒN tháng 04/2022: 1.012.000Đ

Tin tức liên quan