Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 04/2020

Cập nhật: 28/05/2020
 

Báo cáo phóng sanh tháng 04/2020

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 04/2020

A – THU

 

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

25/04/2020

Gia đình Trần Thị Tỉnh ở Hóc Môn

5.000.000

25/04/2020

Cô Thủy ở Hóc Môn

1.000.000

28/04/2020

Cô Lan ở Hóc Môn

5.000.000

28/04/2020

Cô Bình công quả chùa Hoằng Pháp

1.000.000

28/04/2020

Gia đình Huỳnh Thị Hai,ở Mỹ

1.000.000

CỘNG:

13.000.000

 


 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 

01/04/2020

995220040151610

500.000

 

06/04/2020

Liên Thúy

500.000

 

14/04/2020

Một Phật tử

300.000

 

16/04/2020

Lâm Thị Nhi

300.000

 

20/04/2020

Một Phật tử

250.000

 

24/04/2020

Một Phật tử

500.000

 

29/04/2020

TC:505473314

300.000

 

CỘNG:

2.650.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

28/04/2020

Phóng sanh 640 kg cá trê, cá lóc ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

15.200.000

CỘNG:

15.200.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 15.650.000Đ

Tồn tháng 03/2020: 187.407.000Đ
 -
Ban Từ thiện thu: 
13.000.000Đ
- Tk thầy Huệ: 2.650.000Đ
II. CHI: 15.200.000Đ
III. TỒN tháng 04/2020: 187.857.000Đ

Tin tức liên quan