Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 03/2024

Cập nhật: 25/05/2024
 

Báo cáo phóng sanh tháng 03/2024

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 03/2024

A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

01/03/2024

Cô Ngân – Công ty TNHH Trạng Nguyên, Hóc Môn

13.000.000

01/03/2024

Cô Ngọc, Cường ở Củ Chi

3.000.000

08/03/2024

Bùi Đức Thành, Nguyễn Thị Kim Dung

2.500.000

09/03/2024

Cô Liêm

2.900.000

09/03/2024

Cô Ngọc ở Bà Điểm

2.000.000

10/03/2024

Cô Thủy

1.000.000

12/03/2024

Bác sĩ Phúc

500.000

13/03/2024

Cháu cô Liêm

500.000

14/03/2024

Cô Dung hộ niệm

500.000

14/03/2024

Thầy Tâm Chuyên

500.000

14/03/2024

Cô Thao

500.000

14/03/2024

Lý Kim Anh

500.000

14/03/2024

Cô Minh và bạn

300.000

14/03/2024

Huỳnh Kim Loan

300.000

14/03/2024

Cô Lung

200.000

14/03/2024

Ngô Thị Liên

200.000

14/03/2024

Liên Hoa

200.000

 

 

28.600.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ T03/2024

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

01/03/2024

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

04/03/2024

Lâm Thị Hồng Nhi

1.000.000

08/03/2024

Nguyễn Quang Giáp

1.000.000

09/03/2024

Một Phật tử

50.000

09/03/2024

Một Phật tử

100.000

10/03/2024

Vũ Đức Vương

250.000

12/03/2024

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

13/03/2024

Phạm Thị Trang

15.000.000

14/03/2024

Một Phật tử

350.000

14/03/2024

Lê Thị Thanh Như

200.000

16/03/2024

Phương Trang

200.000

21/03/2024

Một Phật tử

100.000

25/03/2024

Một Phật tử

200.000

26/03/2024

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

 

 

19.050.000

B - CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/03/2024

Phóng sanh 550 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

14.560.000

18/03/2024

Phóng sanh 1.200 kg cá trê ở sông Hậu Giang, Cần Thơ

33.000.000

 

 

47.560.000

C- TỔNG KẾT

*. THU:  47.681.000 Đ

- Tồn tháng 02/2023:  31.000 Đ

- Ban Từ thiện thu:  28.600.000Đ

- Tk thầy Huệ:  19.050.000Đ

*. CHI:    47.560.000Đ

*. TỒN tháng 03/2024:  121.000đ

Tin tức liên quan