Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 03/2023

Cập nhật: 27/04/2023
 

Báo cáo phóng sanh tháng 03/2023

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 03/2023

A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/03/2023

Mỹ Lệ, Diệu Hoa

2.500.000

07/03/2023

Cô Liêm

500.000

08/03/2023

Gia đình cô Ngọc ở Bà Điểm

200.000

 

Tổng

3.200.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

02/03/2023

Lâm Thị Nhi

300.000

03/03/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

0303/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

100.000

11/03/2023

Nguyễn Quang Gíap

500.000

11/03/2023

Gia đình Minh Lực, Nguyễn Thị Trang

2.000.000

14/03/2023

157455- một Phật tử

200.000

14/03/2023

Phương Trang

100.000

14/03/2023

Vương Đình Quỳnh Hiếu

20.000.000

22/03/2023

583603, Vuông

250.000

22/03/2023

302105- một Phật tử

200.000

23/03/2023

1000A76140

200.000

24/03/2023

597043- một Phật tử

100.000

30/03/2023

Trần Mỹ Ngọc

3.000.000

 

Tổng

27.450.000

B - CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/03/2023

Phóng sanh 700 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

23.650.000

10/03/2023

Bàn giao 2 con rùa Đất

5.500.000

10/03/2023

Mua thực phẩm hoa quả hỗ trợ trạm bảo tồn động vật hoang dã Dầu Tiếng, Bình Dương

1.500.000

 

Tổng

30.650.000

C- TỔNG KẾT

*. THU: 30.668.000 Đ

- Tồn tháng 02/2022: 18.000 Đ

- Ban Từ thiện thu: 3.200.000Đ

- Tk thầy Huệ: 27.450.000Đ

*. CHI: 30.650.000Đ

*. TỒN tháng 03/2023: 18.000Đ

Tin tức liên quan