Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 03/2020

Cập nhật: 14/04/2020
 

Báo cáo phóng sanh tháng 03/2020

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 03/2020

A – THU

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/03/2020

Phật Tử

TP HCM

100.000

01/03/2020

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

01/03/2020

Công Ty Cổ Phần ALu Việt

TP HCM

1.000.000

04/03/2020

Gd Lê Kim Thủy

TP HCM

1.000.000

04/03/2020

Phạm Thị Thu Huỳnh

TP HCM

1.000.000

08/03/2020

Trần Văn Đức

Quảng Ngãi

100.000

08/03/2020

Lê Thị Phương

Quảng Ngãi

100.000

08/03/2020

Hồ Thị Bé

TP HCM

100.000

08/03/2020

Liên Phượng

TP HCM

500.000

08/03/2020

Phật Tử

TP HCM

500.000

08/03/2020

Lê Thị Cẩm Vân

TP HCM

200.000

11/03/2020

Nguyễn Thị Tiến

TP HCM

500.000

13/03/2020

Trần Ngoc Trang

Bình Dương

100.000

19/03/2020

NGuyễn Thị Thu Nga

Nước ngoài

100 USD

03/04/2020

Phật Tử

TP HCM

50 USD

CỘNG:

9.014.000

 

 

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/06/2019

Lê Văn Út ở Hóc Môn

5.000.000

05/06/2019

Thầy Tâm Chiếu

1.000.000

26/03/2020

Gạo Phương Ngọc

1.000.000

CỘNG:

7.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN SƯ PHỤ

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

03/13/2020

272944.130320.190743.CHAU THUC HUONG / HUYNH HONG QUYEN - TU THIEN PHONG SANH

300.000

03/13/2020

272829.130320.190149.NGUYEN THI THU HIEN -CD- TU THIEN PHONG SANH

100.000

03/03/2020

MBVCB354376987.GDPT LIEN HONG-TU THIEN PHONG SANH T3/2020-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

500.000

CỘNG:

900.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 

02/03/2020

Lâm Thị Nhi

300.000

 

02/03/2020

THO HOA

100.000

 

02/03/2020

Một Phật tử

364.000

 

04/03/2020

TC: 50784753. MBVCB354602531

500.000

 

16/03/2020

Đào Thanh Bình

1.000.000

 

16/03/2020

Một Phật tử

100.000

 

17/00/2020

Một Phật tử

300.000

 

17/03/2020

Một Phật tử

200.000

 

24/03/2020

Một Phật tử

200.000

 

26/03/2020

Gạo Phương Ngọc

1000.000

 

28/03/2020

MB (425842)

200.000

30/03/2020

THO HOA

100.000

30/03/2020

Một Phật tử

700.000

CỘNG:

5.064.000

 

B – TỔNG KẾT

I. THU: 21.978.000Đ

Tồn tháng 02/2020: 165.429.000Đ
- Văn phòng thu: 9.014.000Đ
 -
Ban Từ thiện thu: 7.000.0000Đ
-
Tk Sư Phụ: 900.000Đ
-
Tk thầy Huệ:
5.064.000Đ
II. CHI: 0Đ
III. TỒN tháng 03/2020: 187.407.000Đ

Tin tức liên quan