Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 02/2024

Cập nhật: 29/03/2024
 

Báo cáo phóng sanh tháng 02/2024

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 02/2024

A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

01/02/2024

Gia đình Phạm Thị Thẳng, Trần Văn Nhỏ

2.000.000

01/02/2024

Thầy Tâm Cung

500.000

02/02/2024

Cô Minh

300.000

02/02/2024

Nguyễn Thị Diệu

100.000

03/02/2024

Cô Giàu, Cô My, Cô Nghĩa, Cô Nhân

1.000.000

04/02/2024

Gia đình chú  Chín Liêm

10.000.000

05/02/2024

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên

5.000.000

06/02/2024

Gia đình Hạnh Ngọc

5.000.000

07/02/2024

Gia đình Trịnh Thị Minh Lý

5.000.000

 

 

28.900.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ T02/2024

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

01/02/2024

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

01/02/2024

Một Phật tử

1.000.000

01/02/2024

Diệu Duyên, Hồ Thị Ngọc Dung

100.000

02/02/2024

Hương Mơ

200.000

02/02/2024

Diệu Hoa

1.000.000

05/02/2024

Một Phật tử

500.000

05/02/2024

Lâm Thị Nhi

500.000

05/02/2024

Một Phật tử

200.000

08/02/2024

Một Phật tử

500.000

09/02/2024

Một Phật tử

1.000.000

10/02/2024

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

10/02/2024

Vũ Đức Vương

500.000

11/02/2024

Một Phật tử

300.000

11/02/2024

Nguyễn Quang Gíap

2.000.000

11/02/2024

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

14/02/2024

IBFT Diệu Chánh

500.000

20/02/2024

Một Phật tử

100.000

20/02/2024

Một Phật tử

100.000

22/02/2024

Ngô Xuân Trọng

1.000.000

23/02/2024

Vương Đình Quỳnh Hiếu

30.000.000

24/02/2024

Gia đình Triệu Mai Lan

200.000

24/02/2024

Một Phật tử

500.000

25/02/2024

Liên Oanh, Diệu Khai

500.000

25/02/2024

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

27/02/2024

Nguyễn Thị Hồng Loan

100.000

 

 

41.900.000

B - CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/02/2024

Phóng sanh 1.100 kg cá hồng, cá trê ở sông Hậu Giang, Cần Thơ

30.500.000

15/02/2024

Phóng sanh 350 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

9.320.000

25/02/2024

Phóng sanh 1.200 kg cá trê ở phà Bình Mỹ, Củ Chi

31.000.000

 

 

70.820.000

C- TỔNG KẾT

 

*. THU:  70.851.000 Đ

- Tồn tháng 01/2023: 51.000 Đ

- Ban Từ thiện thu: 28.900.000Đ

- Tk thầy Huệ: 41.900.000Đ

*. CHI:   70.820.000Đ

*. TỒN tháng 02/2024:  31.000đ

Tin tức liên quan