Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 02/2021

Cập nhật: 18/03/2021
 

Báo cáo phóng sanh tháng 02/2021

 

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 02/2021

A-THU

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

08/02/2021

Chú Tịnh Trang

5.000.000

08/02/2021

1 nhóm Phật tử

4.200.000

08/02/2021

Cô Danh hộ niệm

1.000.000

08/02/2021

Cô Lan

1.900.000

08/02/2021

Cô Kiều Bến Tre

200.000

18/02/2021

Cô Minh

50.000

18/02/2021

Cô Dung

200.000

18/02/2021

Tịnh Minh

500.000

18/02/2021

Bạn cô Kiều

100.000

18/02/2021

Thầy Tâm Khai

2.000.000

18/02/2021

Huỳnh Anh Toàn

1.000.000

18/02/2021

Hồ Thị Cang

1.300.000

18/02/2021

Nguyễn Mỹ Anh

1.000.000

18/02/2021

Nguyễn Thị Bích Nga

500.000

18/02/2021

Liên Anh

500.000

18/02/2021

Cô Thao

1.000.000

18/02/2021

Trần Thị Ba

500.000

18/02/2021

Chú Bình ở Cần Thơ

300.000

20/02/2021

Gia đình cô Xuân

15.000.000

CỘNG:

36.250.000


CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/02/2021

Mạnh Uyên

500.000

03/02/2021

Lâm Thị Nhi

300.000

08/02/2021

Một Phật tử

350.000

09/02/2021

Minh Lực

500.000

17/02/2021

Liên Yên

500.000

17/02/2021

Một Phật tử

1.000.000

18/02/2021

Một Phật tử

100.000

22/02/2021

Lê Thị Thúy Lan

200.000

22/02/2021

Một Phật tử

250.000

CỘNG:

3.700.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

09/02/2021

Phóng sanh 258kg cá lóc ở sông Hậu, Cần Thơ

14.900.000

18/02/2021

Phóng sanh 330 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

10.000.000

20/02/2021

Phóng sanh 300 Kg ở phà Bình Mỹ, Củ Chi

15.000.000

CỘNG:

39.900.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 24.950.000Đ
Tồn tháng 01/2021: 25.000Đ
-
Ban Từ thiện thu:  36.250.000Đ
-
Tk thầy Huệ:
3.700.000Đ
II. CHI: 39.900.000Đ
III. TỒN tháng 02/2021: 75.000Đ

Tin tức liên quan