Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 02/2020

Cập nhật: 12/03/2020
 

Báo cáo phóng sanh tháng 02/2020

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 02/2020

A – THU

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/02/2020

Phạm Thành Luân

----TP HCM

200.000

02/02/2020

Cao Thị Trì

----TP HCM

100.000

02/02/2020

Trần Văn Chục

----Vĩnh Long

250.000

02/02/2020

Liên Minh

----TP HCM

50.000

02/02/2020

Phước Hội

----TP HCM

50.000

02/02/2020

Đinh Thị Ngọc Tuyền

----TP HCM

2.000.000

04/02/2020

Tạ Đình Tư

----TP HCM

100.000

06/02/2020

Viên Diễm Phương

----Kiên Giang

100.000

07/02/2020

Nguyễn Thị Bích Thảo

----TP HCM

500.000

07/02/2020

Phật tử

----TP HCM

100.000

07/02/2020

Phan Thị Thu Hằng

----Nước ngoài

250.000

07/02/2020

Bùi Thị Yên Ly

----TP HCM

200.000

07/02/2020

Phan Hoài Minh

----TP HCM

100.000

08/02/2020

Phật tử

----TP HCM

100.000

08/02/2020

Nguyễn Mộng Lương

----Nước ngoài

100.000

08/02/2020

Nguyễn Thị Mai Trinh

----TP HCM

200.000

08/02/2020

Đặng Thị Nga

----TP HCM

100.000

08/02/2020

Mai Thành Yên

----TP HCM

500.000

08/02/2020

Mguyễn Thị Nga

----TP HCM

200.000

08/02/2020

Huỳnh Thị Nga

----TP HCM

200.000

08/02/2020

Nguyễn văn Xuân

----TP HCM

50.000

08/02/2020

Nguyễn Trọng Lương

----TP HCM

50.000

08/02/2020

Nguyễn Trọng Hiếu

----TP HCM

50.000

08/02/2020

Văn Thị Uyên

----TP HCM

50.000

08/02/2020

Nguyễn Thị Phước

----TP HCM

400.000

08/02/2020

Dương Thị Lý

----TP HCM

200.000

11/02/2020

Nguyễn Thị Đào

----Bình Phước

500.000

13/02/2020

Liên Mỹ

----TP HCM

500.000

13/02/2020

Vũ Thị Trang

----Nam Định

200.000

15/02/2020

Trịnh Thị Hanh

----Bình Dương

300.000

16/02/2020

Bùi Thị Chín

----TP HCM

300.000

16/02/2020

Trịnh Thị Bích Điều

----TP HCM

100.000

16/02/2020

Hoàng Thị Phương Hạnh

----TP HCM

100.000

16/02/2020

Dương Thị Chiên

----TP HCM

100.000

16/02/2020

Bùi Việt Hà

----TP HCM

500.000

16/02/2020

Bùi Thị Hương Thu

----TP HCM

300.000

16/02/2020

Nguyễn Thu Nền

----TP HCM

200.000

18/02/2020

Trần Thị Hường

----TP HCM

100.000

19/02/2020

Lê Thị Hồng Xoan

----TP HCM

1.000.000

20/02/2020

Huệ Thiện

----TP HCM

50.000

21/02/2020

Liên Vĩnh

----TP HCM

200.000

22/02/2020

Nguyễn Thị Chân

----Bình Dương

100.000

22/02/2020

Lê Thị Hồng Xoan

----TP HCM

1.000.000

23/02/2020

Lê Thị Hường

----TP HCM

200.000

23/02/2020

Trần Thị Hải

----Bình Dương

300.000

23/02/2020

Châu Thị Lành

----Quảng Nam

200.000

23/02/2020

Liên Thuận

----TP HCM

100.000

23/02/2020

Lâm Thanh Hà

----TP HCM

100.000

23/02/2020

Lâm Thị Minh Nguyệt

----Cần Thơ

200.000

23/02/2020

Ngô Phước Lợi

----Nước ngoài

200.000

23/02/2020

Nguyễn Thị Thỏa

----TP HCM

250.000

23/02/2020

Đào Thị Loan

----TP HCM

50.000

23/02/2020

Phật tử

----Đồng Nai

100.000

23/02/2020

Bạch Thị Hòe

----TP HCM

100.000

23/02/2020

Thanh Liêm

----Bình Phước

100.000

23/02/2020

Tiến Vũ

----TP HCM

100.000

24/02/2020

Liên Đào

----Bến Tre

200.000

25/02/2020

Phật tử

 

500.000

26/02/2020

Nguyễn Hồ Thị Tuyết Sương

----Long An

100.000

29/02/2020

Lại Thị Cúng

----TP HCM

100.000

29/02/2020

Lâm Nguyệt Nga

----Sóc Trăng

1.000.000

CỘNG:

15.650.000

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/02/2020

Cô Hồng ở Mỹ

1.000.000

05/02/2020

Nguyễn Văn Vệ

5.00.000

05/02/2020

Cô Ước

1.000.000

05/02/2020

Cô Nhung

3.00.000

10/02/2020

Gia đình Châu Thị Cúc 67 tuổi

200.000

10/02/2020

Nguyễn Thị Bích Nga, 62 tuổi

500.000

15/02/2020

Cô Diệu Nguyệt và Mười Lựa

2.000.000

15/02/2020

Cô Liên Vân ở Củ Chi

6.000.000

15/02/2020

Con cô Hương

1.000.000

20/02/2020

Chị của Liên Oanh

2.000.000

20/02/2020

Bùi Thị Gĩa, ở Long An

1.000.000

20/02/2020

Gia đình Le Quốc Anh ở Hóc Môn

250.000

25/02/2020

Gia đình Châu Thị Diệu Trâm

500.000

25/02/2020

Gia đình Nguyễn Thị Hứa, Liên Hoa, 39 tuổi

200.000

29/02/2020

Gia đình Nguyễn Thanh Cường và bạn

500.000

CỘNG:

16.150.000

 

CHUYỂN KHOẢN SƯ PHỤ

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

02/24/2020

MBVCB348450451.GDPT LIEN HONG-TU THIEN PHONG SANH T2/2020-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

   500.000

02/17/2020

Sender:79334001.DD:170220.SHGD:10004718.BO:NGUYEN THI PHAI.THUNH3 PHONG SANH, IN KINH, CUNG DUONG TAM BAO TK TAI VCB BEN CHUONG DUONG

100.000

CỘNG:

600.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

03/02/2020

Lâm Thị Nhi

300.000

03/02/2020

Nguyễn Hữu Tuấn

500.000

04/02/2020

Một Phật tử

100.000

05/02/2020

Đặng Ngọc Bảo Trâm

2.000.000

05/02/2020

Một Phật tử

1.000.000

06/02/2020

Gia đình Đào Thị Sang

1.000.000

10/02/2020

MB(945801)

500.000

17/02/2020

995220021753395

500.000

19/02/2020

Một Phật tử

200.000

20/02/2020

Đặng Ngọc Bảo Trâm

500.000

CỘNG:

6.600.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

29/02/2020

Phóng sanh 320 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

14.350.000

CỘNG:

14.350.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 39.000.000Đ

Tồn tháng 01/2020: 140.779.000Đ
- Văn phòng thu: 15.650.000Đ
 -
Ban Từ thiện thu: 16.150.000Đ
-
Tk Sư Phụ: 600.000Đ
-
Tk thầy Huệ:
6.600.000Đ
II. CHI: 14.350.0000Đ
III. TỒN tháng 02/2020: 165.429.000Đ

 

Tin tức liên quan