Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 01/2024

Cập nhật: 29/03/2024
 

Báo cáo phóng sanh tháng 01/2024

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 01/2024

A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

01/01/2024

Gia đình thầy Tâm Tiến

5.000.000

02/01/2024

Cô Ánh bạn cô Ngân

2.100.000

03/01/2024

Lê Hoàng Sơn

100.000

03/01/2024

Lâm Thị Thỉnh, Lã Tiến Huy

1.600.000

04/01/2024

Cô Dung

100.000

04/01/2024

Cô Lung

100.000

05/01/2024

Cô Danh

100.000

05/01/2024

Cô Diệp

100.000

05/01/2024

Cô Ngọc ở Bà Điểm

1.000.000

06/01/2024

Cô Lan ở Hóc Môn

500.000

07/01/2024

Hoàng Văn Viên

200.000

08/01/2024

Nhà chú Quốc kho đông lạnh ở Củ Chi

1.000.000

10/01/2024

Liên Lan nhà rau

500.000

10/01/2024

Đoàn thị Hương

500.000

10/01/2024

Minh Huế

200.000

10/01/2024

Hạnh Ngọc

500.000

12/01/2024

Hà Thị Ngọc

500.000

12/01/2024

Mai Lương

500.000

12/01/2024

Phan Phương

100.000

12/01/2024

Nguyễn Thị Quyên

500.000

14/01/2024

Cô Bưởi

300.000

14/01/2024

Gia đình cô  Luyến ở An Sương

5.000.000

14/01/2024

Gia đình chú Trí Thành

5.200.000

14/01/2024

Cô Lung

400.000

16/01/2024

Cô Mười Lựa

500.000

18/01/2024

Bác sỹ Thư

200.000

20/01/2024

Cô Minh, cô Hoàng

400.000

22/01/2024

Liên Mỹ

500.000

24/01/2024

Gia đình nghệ sỹ Thanh Thủy

5.000.000

26/01/2024

Hoàng Thị Thực

200.000

26/01/2024

Hoàng Văn Bảo

500.000

26/01/2024

Lê Hoàng Sơn

100.000

 

Tổng

33.500.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ T01/2024

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

21/12/2023

Nguyễn Thị Trang

500.000

22/12/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

100.000

22/12/2023

1000A86140

10.000

25/12/2023

FT23359745372058

50.000

28/12/2023

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

29/12/2023

Một Phật tử

100.000

30/12/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

02/01/2024

Sư cô Diệu Đức

200.000

02/01/2024

Diệu Hương

500.000

02/01/2024

Một Phật tử

50.000

02/01/2024

MB (649854)

100.000

03/01/2024

Lâm thị Nhi

500.000

03/01/2024

Triệu Mai lan

200.000

04/01/2024

Hồ Quốc Lục, Triệu Mai lan

200.000

04/01/2024

Gia đình Diệu Hoa

1.000.000

04/01/2024

Một Phật tử

100.000

10/01/2024

FT24010586049819

200.000

11/01/2024

Vũ Đức Vương

500.000

12/01/2024

Một Phật tử

500.000

12/01/2024

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

13/01/2024

Một Phật tử

215.000

13/01/2024

Triệu Mai Lan

100.000

13/01/2024

Triệu Mai Lan

100.000

15/01/2024

Cô Luyến Q12

5.000.000

16/01/2024

Vương Đình Quỳnh Hiếu

20.000.000

17/01/2024

Một Phật tử

100.000

19/01/2024

Phương Trang

100.000

21/01/2024

Nguyễn Thị Hồng Loan

150.000

23/01/2024

Sư cô Diệu Đức

250.000

24/01/2024

FT24024840012072

1.500.000

25/01/2024

Một Phật tử

500.000

25/01/2024

Một Phật tử

500.000

25/01/2024

Một Phật tử

100.000

26/01/2024

Nguyễn Thị Huỳnh Như

50.000

26/01/2024

IBFT

1.000.000

27/01/2024

Lê Thị Quyên

500.000

30/01/2024

Vũ Đức Vương

500.000

 

 

36.075.000

 

B - CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/01/2024

Phóng sanh 100 kg cá chép giống ở sông An Hạ, Củ Chi

7.500.000

11/01/2024

Phóng sanh 900 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

23.100.000

21/01/2024

Phóng sanh 1.460 kg cá trê ở sông Hậu Giang, Cần Thơ

39.000.000

 

 

69.600.000

C- TỔNG KẾT

*. THU:  69.652.000Đ

- Tồn tháng 12/2023: 77.000 Đ

- Ban Từ thiện thu: 33.500.000Đ

- Tk thầy Huệ: 36.075.000Đ

*. CHI:  69.600.000Đ

*. TỒN tháng 01/2024:   52.000đ

Tin tức liên quan