Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 01/2021

Cập nhật: 18/02/2021
 

Báo cáo phóng sanh tháng 01/2021

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 01/2020

A-THU

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/01/2021

Liên Ngân Công ty Trạng Nguyên

7.200.000

08/01/2021

Liên Lan, Hóc Môn

2.000.000

08/01/2021

Gia đình ông Từ thiện thuốc bắc

1.500.000

10/01/2021

Cô Mai hộ niệm

100.000

10/01/2021

Cô Hằng, Cần Thơ

1.000.000

15/01/2021

Đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

2.000.000

20/01/2021

Bác sỹ Thư, Cần Thơ

1.000.000

20/01/2021

Một Phật tử

3.600.000

25/01/2021

Bồ Tát giới 30-11 Canh Tý

225.000

CỘNG:

18.625.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ PHÓNG SANH

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/01/2021

Lâm Thị Nhi

300.000

18/01/2021

Một Phật tử

200.000

18/01/2021

Một Phật tử

1.000.000

19/01/2021

Một Phật tử

100.000

CỘNG:

1.600.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/01/2021

Phóng sanh 320 kg cá,  ở phà Cô Bắc, Cần Thơ

9.300.000

20/01/2021

Phóng sanh 400 kg cá trê ở Cảng Bà Lụa, Củ Chi

11.000.000

CỘNG:

20.300.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 20.225.000Đ
Tồn tháng 12/2020: 100.000Đ
-
Ban Từ thiện thu: 18.625.000Đ
-
Tk thầy Huệ:
1.600.000Đ
II. CHI: 20.300.000Đ
III. TỒN tháng 01/2021: 25.000Đ

Tin tức liên quan