Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 01/2020

Cập nhật: 14/02/2020
 

Báo cáo phóng sanh tháng 01/2020

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 01/2020

A – THU

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/01/2020

Phan Trung

Bình Thuận

50.000

02/01/2020

Nguyễn Tông Bọc

TP HCM

120.000

02/01/2020

Nguyễn Thị Ngoạn

TP HCM

120.000

03/01/2020

Diệu Liên

TP HCM

10.000

05/01/2020

Liên Loan

TP HCM

333.000

05/01/2020

Quỳnh Lâm

TP HCM

200.000

06/01/2020

Đinh Quốc Việt Dũng

TP HCM

100.000

07/01/2020

Lê Thị Thuý Yên

TP HCM

100.000

07/01/2020

Lâm Mỹ Ngọc

 

200.000

08/01/2020

Liên Anh + Liên Hiền

TP HCM

200.000

09/01/2020

Nguyễn Thị Thu

TP HCM

50.000

09/01/2020

Bùi Văn Non

TP HCM

100.000

09/01/2020

Nguyễn Hữu Lộc

TP HCM

500.000

13/01/2020

Huỳnh Thị Mỹ

TP HCM

500.000

15/01/2020

Liên Bích

TP HCM

1.500.000

19/01/2020

Chánh Hiền Tuệ + chánh Tâm Bình

TP HCM

37.500.000

21/01/2020

Liên Mỹ

TP HCM

300.000

21/01/2020

GD Đạo Ngọc

TP HCM

500.000

22/01/2020

Tịnh Pháp

TP HCM

500.000

23/01/2020

Nguyễn Thị Mận

Bình Dương

500.000

23/01/2020

CTy COMQ

TP HCM

500.000

24/01/2020

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

TP HCM

500.000

24/01/2020

Phạm Hoàng Anh

TP HCM

100.000

24/01/2020

Nguyễn Thị Ngọc Xuân

TP HCM

100.000

24/01/2020

Liên Hảo

TP HCM

500.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Xuân

TP HCM

100.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Xuyến

TP HCM

50.000

25/01/2020

Nguyễn Minh Nguyệt

TP HCM

50.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Thoả

TP HCM

300.000

25/01/2020

Hoàng Văn Dân

TP HCM

100.000

25/01/2020

Vũ Ánh Tuyết

TP HCM

500.000

25/01/2020

Trịnh Thị Thu Diệu

TP HCM

100.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Tây Ninh

1.000.000

25/01/2020

Phạm Mai Phương

TP HCM

500.000

25/01/2020

Phật tử

TP HCM

100.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Vấn

TP HCM

200.000

25/01/2020

Trần Kim Nguyệt

Bến Tre

50.000

25/01/2020

Hà Thị Chuẩn

Bình Dương

200.000

25/01/2020

Nguyễn Duy Tân

Long An

200.000

25/01/2020

Huỳnh Thị Minh Thuỷ

TP HCM

200.000

25/01/2020

Hà Ngân Quang

TP HCM

100.000

25/01/2020

Ngộ Chân Nguyên

TP HCM

500.000

25/01/2020

Lê Thị Thịnh

TP HCM

100.000

25/01/2020

Phan Văn Dũng

TP HCM

100.000

26/01/2020

Lê Thị Kim Huê

TP HCM

200.000

26/01/2020

 

Bình Dương

300.000

26/01/2020

Võ Văn Sơn

TP HCM

200.000

26/01/2020

Diệu Phúc

Đồng Nai

1.000.000

26/01/2020

Phạm Thị Hồng Nguyệt

TP HCM

500.000

26/01/2020

Trần Thị Nhàn

Nước ngoài

900.000

26/01/2020

Nguyễn Thị Thái

Nước ngoài

500.000

26/01/2020

Lã Thị Lanh

TP HCM

100.000

26/01/2020

Liên Thị Hoan

Bình Dương

100.000

26/01/2020

Nguyễn Thị Chút

TP HCM

100.000

26/01/2020

Võ Thị Thi

TP HCM

250.000

26/01/2020

Nguyễn Trung Nghĩa

TP HCM

250.000

27/01/2020

Trần Thị Tuyết

TP HCM

100.000

27/01/2020

Nguyễn Thị Lành

TP HCM

100.000

27/01/2020

Nguyễn Thị Dung

TP HCM

200.000

28/01/2020

Bùi Thị Hiền

Bình Dương

100.000

28/01/2020

Nguyễn Ngọc Ánh Loan

An Giang

1.000.000

28/01/2020

Nguyễn Thị kim Oanh

TP HCM

200.000

28/01/2020

Trịnh Thị Khánh Vân

TP HCM

200.000

28/01/2020

Tạ Thị Tường Xuân

TP HCM

50.000

28/01/2020

Phạm Thị Dung

TP HCM

200.000

28/01/2020

Lê Hùng

TP HCM

100.000

28/01/2020

Nguyễn Thị Thuý

TP HCM

300.000

29/01/2020

Phật tử

TP HCM

200.000

29/01/2020

Đào Văn Miêng

TP HCM

10.000.000

29/01/2020

Nguyễn Văn Sang

TP HCM

500.000

29/01/2020

Nguyễn Đức Tốt

TP HCM

200.000

29/01/2020

Mai Thuỷ Nguyên Châu

TP HCM

50.000

29/01/2020

Trương Thị Gum

TP HCM

50.000

29/01/2020

Hoàng Ngọc Yến

TP HCM

200.000

30/01/2020

Nguyễn Minh Tân

TP HCM

200.000

30/01/2020

Nguyễn Thị Đẹp

TP HCM

100.000

30/01/2020

Phạm Thị Hằng

TP HCM

50.000

30/01/2020

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

TP HCM

100.000

30/01/2020

Nguyễn Minh Thiện

TP HCM

100.000

30/01/2020

Lê Viết Trung

TP HCM

100.000

30/01/2020

Nguyễn Thị Cẩm Thuý

TP HCM

100.000

31/01/2020

Nguyễn Thị Sương

TP HCM

200.000

CỘNG:

68.633.000

 

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/01/2020

Hoàng Bá Hiẻn

200.000

01/01/2020

Lê Thị Liên

200.000

01/01/2020

Huỳnh Ngọc Tâm

600.000

01/01/2020

Cô Hằng

500.000

06/01/2020

Diệu Bảo

250.000

18/01/2020

Liên Nhung

350.000

18/01/2020

Liên Như

350.000

18/01/2020

Ngọc Mai

100.000

18/01/2020

Cô Hòa

250.000

18/01/2020

Bạn cô Hòa

250.000

18/01/2020

Diệu Lạc (2 người)

700.000

18/01/2020

Cô Dư (2 người)

500.000

18/01/2020

Cô Khánh

250.000

18/01/2020

Cô Ngân

250.000

18/01/2020

Phước Ngọc, Liên Hân, Liên Chánh, Liên Diệu

1.000.000

18/01/2020

Cô Lan

250.000

18/01/2020

Cô Nghìn

250.000

18/01/2020

Cô Liêm

350.000

18/01/2020

Liên Hoa

200.000

18/01/2020

Liên Hân

250.000

18/01/2020

Nguyễn Thanh Liêm

500.000

18/01/2020

Ngọc Hà

500.000

18/01/2020

Cô Phượng ở Mỹ

6.900.000

18/01/2020

NguyễnThị Bình

250.000

18/01/2020

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

250.000

18/01/2020

Nguyễn Thị Ngọc Nương

250.000

18/01/2020

Nguyễn Ngọc Như Ý

250.000

18/01/2020

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

250.000

18/01/2020

Thái Thị Út

250.000

18/01/2020

Đoàn Văn Quang

250.000

18/01/2020

Nguyễn Thị Ngọc Loan

250.000

18/01/2020

Đoàn Ngọc Hoàng Uyên

250.000

18/01/2020

Đoàn Phú Qúy

250.000

18/01/2020

Nguyễn Thị Út

250.000

18/01/2020

Nguyễn Thị Thanh

350.000

18/01/2020

Cô Phương

250.000

18/01/2020

Cô Oanh

250.000

31/01/2020

Cô Lan ở Hóc Môn

4.500.000

31/01/2020

Nguyễn Song Phúc

1.250.000

CỘNG:

24.300.000

 

CHUYỂN KHOẢN SƯ PHỤ

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

01/13/2020

 

Sender:79334001.DD:130120.SHGD:10005915.BO:NGUYEN THI PHAI.MYNK01 PHONG SANH, IN KINH CU NG DUONG TAM BAO

100.000

 

01/08/2020

 

047150.080120.171129.4234665743 Chuyen qua MoMo cung duong tam bao va tu thien phong sanh

100.000

 

01/04/2020

 

297142.040120.205813.Nho su phu phong sanh giup con. Con xin cam on Thay. Adidaphat adidaphat adidaphat FT20006360631603

300.000

 

01/01/2020

MBVCB309267657.GDPT LIEN HONG-TU THIEN PHONG SANH T1/2020-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

500.000

 

CỘNG:

1.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/02/2020

Kha Tú Trân

2.000.000

03/1/2020

Lâm Thị Nhi

300.000

03/1/2020

Bảo Trân

1.500.000

03/1/2020

TC: VNCN077907 Nguyễn Đức Khoa

100.000

06/1/2020

TC: VNCN084518

300.000

06/1/2020

Tho Hoa

100.000

06/1/2020

Nguyễn Thị Phương Hoa

100.000

06/1/2020

Một Phật tử

1.000.000

08/1/2020

Một Phật tử

100.000

14/01/2020

IB

1.000.000

16/01/2020

Một Phật tử

250.000

17/01/2020

Một Phật tử

2.500.000

21/01/2020

Diệu Hòa

2.000.000

30/01/2020

TC:VNCN050858

500.000

31/01/2020

Một Phật tử

2.500.000

CỘNG:

14.250.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

06/01/2020

Phóng sanh 600 kg cá trê, cá lóc ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

22.200.000

18/01/2020

Phóng sanh 02 tấn cá trê ở phà Cá Lăng, Củ Chi

49.400.000

31/01/2020

Phóng sanh 150 kg trăn Đất ở rừng U Minh Thượng

23.400.000

CỘNG:

95.000.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 108.183.000Đ

Tồn tháng 12/2019: 127.596.000Đ
- Văn phòng thu: 68.633.000Đ
-
Ban Từ thiện thu: 24.300.000Đ
-
Tk Sư Phụ: 1.000.000Đ
-
Tk thầy Huệ:
14.250.000Đ
II. CHI: 95.000.0000Đ
III. TỒN tháng 01/2020: 140.779.000Đ

 

Tin tức liên quan