Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo Phóng sanh T12/2018

Cập nhật: 15/01/2019
 

Báo cáo Phóng sanh T12/2018

 

BÁO CÁO PHÓNG SANH THÁNG 12/2018

A - THU

VĂN PHÒNG THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/12/2018

Phật tử

Bình Dương

100.000

02/12/2018

Phạm Đình Trong

Q4

100.000

02/12/2018

Phạm Hữu Nhân

Q4

100.000

02/12/2018

Phạm Văn Mẫn

Q9

100.000

02/12/2018

Phạm Thị Bình

Q8

100.000

02/12/2018

Đào Thị Thu

Vĩnh Long

100.000

02/12/2018

Bùi Vũ Linh

Bình Chánh

150.000

02/12/2018

Vầy A Múi

Q9

200.000

02/12/2018

Phạm Thị Thu Anh

USA

200.000

02/12/2018

Nguyễn Thị Thanh

Bình Thạnh

2.500.000

03/12/2018

Nguyễn Thị Hoa

Q10

100.000

03/12/2018

Phạm Thị Hồng Ngọc

Q12

100.000

03/12/2018

Đỗ Thị Tuyết

Q12

200.000

03/12/2018

Nguyễn Thị Hường

Q11

200.000

03/12/2018

Nguyễn Thị Thanh Điệp

Gò Vấp

500.000

06/12/2018

Dương Văn Bẹp

Bình Chánh

200.000

06/12/2018

Cao Vinh Kỳ

Q12

200.000

06/12/2018

Huỳnh Thị Út

Bình Chánh

400.000

06/12/2018

Lê Thị Nghi Thường

Thủ Đức

500.000

07/12/2018

Bùi Ngọc Thịnh

Buôn Mê Thuột

50.000

08/12/2018

Lưu Xiếu Liên

An Giang

100.000

08/12/2018

Lê Văn Lang

USA

100.000

08/12/2018

Huỳnh Văn Bén

Long An

100.000

09/12/2018

Nguyễn Thị Kim Ngọc

 

100.000

09/12/2018

Nguyễn Thị Mỹ Học

Hóc Môn

100.000

09/12/2018

Phật tử

 

100.000

09/12/2018

Quan Thị Ngọc Điệp

Q1

100.000

09/12/2018

Nguyễn Phước Lộc

Q1

100.000

09/12/2018

Diệu Phượng

Gò Vấp

100.000

09/12/2018

Liên Châu

Hóc Môn

100.000

09/12/2018

Lê Thị Kim Lan

Gò Vấp

200.000

09/12/2018

Tịnh Thành

Hóc Môn

200.000

09/12/2018

Phan Thị Chử

Hóc Môn

200.000

09/12/2018

Ngọc Châu

Q11

200.000

09/12/2018

Thiện Thành

Q11

200.000

09/12/2018

Ngọc Minh

Q11

200.000

09/12/2018

Diệu Lý

Long An

200.000

09/12/2018

Nguyễn Thị Di Diễm

Thủ Đức

200.000

09/12/2018

Cô Hà

Q4

200.000

09/12/2018

Lưu Mỹ Mai

Q3

250.000

09/12/2018

Đoàn Thị Loan

Q12

300.000

09/12/2018

Phan Văn Sỹ

Q11

300.000

09/12/2018

Nguyễn Thị Mỵ

Bình Tân

500.000

09/12/2018

Phật tử

Đồng Nai

500.000

09/12/2018

Tịnh Tường

Đồng Tháp

500.000

09/12/2018

Nguyễn Hoàn Quan

Bình Chánh

500.000

09/12/2018

Liên Ngô

Hóc Môn

600.000

09/12/2018

Minh Nguyện

Bình Thạnh

1.000.000

09/12/2018

Đinh Thị Đầm

Singapore

2.000.000

09/12/2018

Đinh Thị Huỳnh Nga

Singapore

2.000.000

13/12/2018

Thanh An

Hóc Môn

200.000

14/12/2018

Liên Minh

 

50.000

14/12/2018

Phước Hội

 

100.000

15/12/2018

Trần Thị Nhân

Q10

50.000

16/12/2018

Đỗ Thị Loan

Hà Nội

50.000

16/12/2018

Liên Yến

Q10

100.000

16/12/2018

Phật tử

Đà Nẵng

200.000

16/12/2018

An Hòa

Bình Dương

200.000

16/12/2018

Phật tử Vũng Tàu

Vũng Tàu

500.000

16/12/2018

Liên Hoa

Q10

500.000

17/12/2018

Nguyễn Đức Tuấn

Bình Chánh

100.000

17/12/2018

Phùng T Hồng

Vũng Tàu

100.000

17/12/2018

Quảng Như

Phú Nhuận

200.000

17/12/2018

Nguyễn Thị Minh Phương

Nghệ An

500.000

17/12/2018

Nguyễn Đức Uyên

Q12

700.000

18/12/2018

Nguyễn Hiển Đạt

Tân Phú

200.000

18/12/2018

Trần Thị Đổi

Kiên Giang

200.000

18/12/2018

Nguyễn Ngọc Toàn

Bình Tân

200.000

18/12/2018

Trần Thị Dung

Kiên Giang

500.000

19/12/2018

Trần T Hồng

Hà Tĩnh

100.000

20/12/2018

Nguyễn Thị Bạch Yến

Tân Phú

100.000

21/12/2018

Trần Văn ken

hóc Môn

50.000

21/12/2018

Lê Hùng

Tân Phú

50.000

21/12/2018

Đoàn Thị Thanh

Tân Phú

50.000

21/12/2018

Nguyễn Thị Thìn

Q12

200.000

21/12/2018

Lê Bảo Quốc

Q12

200.000

21/12/2018

Tô Thị Út

Kiên Giang

1.000.000

22/12/2018

Nguyễn Thị Lan

Q12

50.000

23/12/2018

Tịnh Quãng

Thủ Đức

50.000

23/12/2018

Nguyên Ngọc

Gò Vấp

100.000

23/12/2018

Nguyễn Tân Lâm

Đồng Tháp

100.000

23/12/2018

Nguyễn Thị Tứ

Bình Thuận

200.000

23/12/2018

Liên Chánh

Gò Vấp

200.000

23/12/2018

Liên Quế

Q12

200.000

23/12/2018

Trịnh Thị Hạnh

Bình Dương

300.000

23/12/2018

Phạm Thị Loan

Bình Dương

300.000

23/12/2018

Nguyễn Thanh Toàn

Long An

300.000

23/12/2018

Nguyễn Thị Tư

Bình Dương

500.000

23/12/2018

Diệu Tiếp

Tân Bình

500.000

23/12/2018

Bùi Văn Thanh

USA

500.000

23/12/2018

Liên Hằng

Đồng Nai

500.000

23/12/2018

Trát Min Cồ Rô Na

USA

500.000

23/12/2018

Huệ Ngọc Hiền

Q6

600.000

23/12/2018

Bùi Thị Tuyết Trinh

USA

1.000.000

24/12/2018

Nguyễn Thị Thùy Hương

 

20.000

27/12/2018

Phạm Thị Cấp

Hóc Môn

100.000

27/12/2018

Liên Mỹ

Gò Vấp

300.000

27/12/2018

Phạm Văn Trưởng

Thủ Đức

500.000

31/12/2018

Phạm Minh Thông

Tây Ninh

50.000

31/12/2018

Lê Thị Đăng

Tây Ninh

100.000

31/12/2018

Trịnh Văn Hào

Q12

500.000

31/12/2018

Nguyễn Thị Kim Liên

Bình Dương

500.000

 

 

 Cộng:

31.720.000

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

2/12/2018

Cô Nga

500.000

2/12/2018

Cô Mến

200.000

2/12/2018

Cô Phương

200.000

2/12/2018

Cô Diệu Thiện

2.000.000

8/12/2018

Chú Bình phòng mạng

3.500.000

8/12/2018

Lê Thị Thủy

500.000

8/12/2018

Hồng Hoa

500.000

8/12/2018

Cô Danh

582.000

8/12/2018

Cô Diệp

82.000

8/12/2018

Cô Kiều

82.000

8/12/2018

Cô Trúc

82.000

8/12/2018

Cô Ngọc

82.000

8/12/2018

Cô Mai

82.000

8/12/2018

Cô Liên

82.000

8/12/2018

Cô Hân

82.000

8/12/2018

Cô Tánh

82.000

8/12/2018

Cô Thuận

82.000

8/12/2018

Cô Thương

82.000

8/12/2018

Cô Diệu Nguyệt

100.000

8/12/2018

Chú Quang ở Kiên Giang

500.000

 

Cộng:

9.402.000

CHUYỂN KHOẢN SƯ PHỤ

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

04/12/2018

Nguyen Thi Kim Tho - Hien Cong Duc Phong Sanh

3.500.000

13/12/2018

Ibvcb.1312180124672003.Con Dieu Am Lien Kim Thanh Tam Gui Cung 1 Tr Phong Sanh

1.000.000

14/12/2018

Sender:79334001.Dd:141218.Shgd:10001915.Bo:Nguyen Thi Phai. Phong Sanh.

100.000

25/12/2018

Sender:01201003.Dd:251218.Shgd:10016660.Bo:Nguyen Dinh Ty.Ung Ho Phong Sanh

3.000.000

 

Cộng:

7.600.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

3/12/2018

Võ Thể Chi

500.000

3/12/2018

Lâm Thị Nhi

1.000.000

10/12/2018

Một Phật tử

500.000

11/12/2018

IM Fund

500.000

12/12/2018

Một Phật tử

1.200.000

13/12/2018

Nguyễn Cát, Nguyễn Dân

250.000

17/12/2018

Võ Trần Thu

500.000

20/12/2018

Trần Văn Việt

400.000

21/12/2018

Nguyễn Tấn Ngọc

250.000

21/12/2018

Hồ Ngọc Tuyết

500.000

21/12/2018

Phan Thị Ngọc Anh

500.000

22/12/2018

IM Fund

200.000

24/12/2018

Nguyễn Thị Huệ

100.000

28/12/2018

Một Phật tử

500.000

 

Cộng:

6.900.000

B - CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/12/2018

Phóng sanh phà Bình Mỹ 550 Kg cá rô bí và cá trê

20.000.000

8/12/2018

Phóng sanh cá chép, cá lóc 320 kg ở Củ Chi

16.000.000

13/12/2018

Phóng sanh 100 con chim sẻ rừng ở Phan Rí Thành

1.000.000

20/12/2018

Phóng sanh 450 kg cá rô bí ở Bình Mỹ

18.000.000

28/12/2018

Phóng sanh 80 kg cá trê, cá lóc, lươn ở Kiên Giang

6.600.000

30/12/2018

Phóng sanh 50 kg cá lóc, ốc ở Hậu Giang

1.700.000

 

Cộng:

63.300.000

C – TỔNG KẾT

I. THU: 192.632.000đ

Tồn tháng 11/2018: 137.010.000đ

Văn phòng thu: 31.720.000đ

Ban từ thiện thu: 9.402.000đ

Tk sư phụ: 7.600.000đ

Tk thầy Huệ: 6.900.000đ

II. CHI: 63.300.000đ

III. TỒN T12:  129.332.000đ

Tin tức liên quan