Lời Thầy Khuyên

Ý Nghĩa Xuất Gia
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 15944
Số lượt tải: 2701

Pháp âm cùng danh mục

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
55
0
Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Thượng tọa Thích Chân Tính
19445
2865
Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Thượng tọa Thích Chân Tính
29838
4957
Oai Nghi Người Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
22818
3557
Lời Thầy Khuyến Tu
Thượng tọa Thích Chân Tính
12347
1893