Lời Thầy Khuyên

Ý Nghĩa Xuất Gia
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 16294
Số lượt tải: 2701

Pháp âm cùng danh mục

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
354
2
Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Thượng tọa Thích Chân Tính
19918
2866
Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Thượng tọa Thích Chân Tính
30358
4959
Oai Nghi Người Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
23203
3560
Lời Thầy Khuyến Tu
Thượng tọa Thích Chân Tính
12741
1894