Lời Thầy Khuyên

Ý Nghĩa Xuất Gia
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 16428
Số lượt tải: 2701

Pháp âm cùng danh mục

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
454
2
Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Thượng tọa Thích Chân Tính
20094
2866
Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Thượng tọa Thích Chân Tính
30511
4959
Oai Nghi Người Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
23366
3560
Lời Thầy Khuyến Tu
Thượng tọa Thích Chân Tính
12892
1894