Khóa 76

Ý nghĩa vô lượng thọ
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 11106
Số lượt tải: 781

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
10121
661
Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9749
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
12694
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
7619
625
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6944
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7982
715
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
11309
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
9951
898
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
16401
743