Khóa 76

Ý nghĩa vô lượng thọ
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 10652
Số lượt tải: 781

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9688
661
Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9224
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11709
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
7234
625
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6263
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7510
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
10732
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
9513
898
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
15992
743