Khóa 76

Ý nghĩa vô lượng thọ
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 12078
Số lượt tải: 525

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9900
661
Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9500
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10873
781
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
7447
625
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6634
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7793
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
11051
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
9735
898
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
16200
743