Khóa 76

Ý nghĩa vô lượng thọ
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 11673
Số lượt tải: 525

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9650
661
Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9184
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10616
781
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
7198
625
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6211
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7476
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
10701
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
9480
898
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
15961
743