Khóa 56

Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu phật thất 1
Giảng sư Hòa thượng Thích Thiện Trí
Số lượt nghe: 4507
Số lượt tải: 636

Pháp âm cùng danh mục

Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu Phật thất - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Thiện Trí
9855
1446
So sánh tướng dụng thể - Phật thất kỳ 56
Thích Thiện Xuân
11508
2071
Cát bụi - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
14772
2534
Tha thứ thì thư thái - Phật thất kỳ 56
Thích Tâm An
10896
1891
Hạnh nguyện của người tu - Phật thất kỳ 56
Thích Minh Thành
7317
1346
Nhận diện sự sống - Phật thất kỳ 56
Thượng tọa Thích Trí Chơn
12711
2386
Nhận diện sự sống
Thượng tọa Thích Trí Chơn
4663
946
So sánh tướng dụng thể
Thích Thiện Xuân
5126
1005
Cát bụi
Thích Thiện Xuân
5975
925
Hạnh nguyện của người tu
Thích Minh Thành
3354
584
Tha thứ thì thư thái
Thích Tâm An
4046
718