Khóa 80

Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Giảng sư Thích Tâm Đại
Số lượt nghe: 11529
Số lượt tải: 939

Pháp âm cùng danh mục

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
8914
1009
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
12193
838
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10563
860
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
9424
707
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
17952
569
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12316
383
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
10807
343
Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10499
422
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8190
293