Khóa 80

Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Giảng sư Thích Tâm Đại
Số lượt nghe: 11449
Số lượt tải: 939

Pháp âm cùng danh mục

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
8785
1009
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
12096
838
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10487
860
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
9324
707
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
17853
569
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12222
383
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
10708
343
Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10370
422
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8096
293