Khóa 80

Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Giảng sư Thích Tâm Đại
Số lượt nghe: 17958
Số lượt tải: 569

Pháp âm cùng danh mục

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
8918
1009
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
11537
939
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
12196
838
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10567
860
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
9427
707
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12319
383
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
10810
343
Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10506
422
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8197
293