Khóa 80

Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Giảng sư Thích Tâm Đại
Số lượt nghe: 18040
Số lượt tải: 569

Pháp âm cùng danh mục

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
9023
1009
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
11629
939
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
12297
838
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10633
860
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
9509
707
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12402
383
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
10897
343
Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10598
422
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8282
293