Phật Sự

Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 2149
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
1071
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
1282
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1154
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1165
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
1154
50
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2559
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6513
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
5074
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8491
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7575
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8942
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10583
361