Khóa 71

Vững Chãi Và Bao Dung
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Số lượt nghe: 14807
Số lượt tải: 1968

Pháp âm cùng danh mục

Số Phận
Thích Trí Thường
16084
1800
Phước Tràn Phước Vét
Thượng tọa Thích Giác Đăng
10163
1383
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
6333
680
Hướng về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
9288
1008
Kinh A Di Đà Giảng Giải - phần 2
Thích Pháp Đăng
7780
821
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
4194
643
Kinh A Di Đà Giảng Giải
Thích Pháp Đăng
4836
574
Hướng Về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
3393
560
Phước Tràn Phước Vét
Thượng tọa Thích Giác Đăng
8267
1251
Số Phận
Thích Trí Thường
7942
1528
Vững Chãi và Bao Dung
Thượng tọa Thích Trí Chơn
8666
1519