Khóa 34 đến 42

Vui đời vui đạo - Phật thất kỳ 38
Giảng sư Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 6106
Số lượt tải: 991

Pháp âm cùng danh mục

Vượt qua số phận - Phật thất kỳ 39
Thượng tọa Thích Phước Tiến
16732
2730
Ba chặng đường tu - Phật thất kỳ 41
Thích Minh Thành
7324
1173
Nấc thang cuộc đời - Phật thất kỳ 41
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
18870
2676
An tâm niệm Phật - Phật thất kỳ 42
Thượng tọa Thích Giác Đăng
8200
1323
Khuyến tu - Phật thất kỳ 42
Thích Thiện Ý
5408
783
Quyết định vãng sanh - Phật thất kỳ 42
Thích Giác Hóa
6771
1040
Niệm Phật - những điều cần biết - Phật thất kỳ 40
Thượng tọa Thích Phước Tiến
13169
2201
Phương pháp đoạn trừ phiền não - Phật thất kỳ 41
Thượng tọa Thích Viên Trí
12899
1874
Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Phật thất kỳ 34
Thượng tọa Thích Phước Tiến
19004
3129
Hóa giải mặc cảm - Phật thất kỳ 36
Thượng tọa Thích Phước Tiến
11981
2065
Những điều người tu Tịnh độ cần biết - Phật thất kỳ 37
Thượng tọa Thích Giác Đăng
9936
1618
Lẽ thật cuộc đời - Phật thất kỳ 39
Thích Minh Thành
8076
1350