Khóa 92

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Giảng sư Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Số lượt nghe: 1180
Số lượt tải: 2

Pháp âm cùng danh mục

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1712
5
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1892
19
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1376
15
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1214
8
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1186
6
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1277
13
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1303
14
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1395
9
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1572
3
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1197
8
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1201
5
Mộng
Thích Tâm Đại
1757
7