Khóa 92

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Giảng sư Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Số lượt nghe: 902
Số lượt tải: 2

Pháp âm cùng danh mục

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1195
5
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1574
19
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1059
15
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
938
8
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
894
6
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
974
13
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
994
14
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1072
9
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1156
3
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
922
8
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
921
5
Mộng
Thích Tâm Đại
1531
7