Khóa 92

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Giảng sư Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Số lượt nghe: 1617
Số lượt tải: 5

Pháp âm cùng danh mục

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1128
2
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1828
19
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1319
15
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1161
8
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1125
6
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1220
13
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1243
14
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1321
9
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1510
3
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1143
8
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1148
5
Mộng
Thích Tâm Đại
1718
7