Khóa 92

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Giảng sư Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Số lượt nghe: 1206
Số lượt tải: 5

Pháp âm cùng danh mục

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
912
2
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1586
19
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1071
15
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
948
8
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
902
6
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
986
13
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1004
14
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1082
9
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1173
3
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
929
8
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
930
5
Mộng
Thích Tâm Đại
1538
7