Các Giảng Sư Khác

Vì sao phải phát nguyện cầu sanh Tây Phương cực lạc
Giảng sư Thích Tâm Đại
Số lượt nghe: 10135
Số lượt tải: 718

Pháp âm cùng danh mục

Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu?
Thích Tâm Lực
888
1
Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu?
Thích Tâm Lực
1044
1
Xuân Trao Yêu Thương
Thích Tâm Lực
1004
1
Tu như trồng cây
Thích Tâm Hạnh
1032
2
Tu như trồng cây
Thích Tâm Hạnh
1095
1
Con đường hạnh phúc
Thích Tâm Hạnh
1022
1
Con đường hạnh phúc
Thích Tâm Hạnh
1071
4
Nơi việc tu bắt đầu
Thích Tâm Hạnh
996
1
Nơi việc tu bắt đầu
Thích Tâm Hạnh
1096
3
Nơi việc tu bắt đầu
Thích Tâm Hạnh
1092
1
Tiền, sự chính trực, tham sân si
Thích Tâm Hạnh
1298
2
Khủng hoảng tự sát
Thích Tâm Hạnh
1119
3