Các Giảng Sư Khác

Vì sao phải phát nguyện cầu sanh Tây Phương cực lạc
Giảng sư Thích Tâm Đại
Số lượt nghe: 9935
Số lượt tải: 718

Pháp âm cùng danh mục

Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu?
Thích Tâm Lực
595
1
Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu?
Thích Tâm Lực
630
1
Xuân Trao Yêu Thương
Thích Tâm Lực
719
1
Tu như trồng cây
Thích Tâm Hạnh
731
2
Tu như trồng cây
Thích Tâm Hạnh
860
1
Con đường hạnh phúc
Thích Tâm Hạnh
748
1
Con đường hạnh phúc
Thích Tâm Hạnh
781
4
Nơi việc tu bắt đầu
Thích Tâm Hạnh
730
1
Nơi việc tu bắt đầu
Thích Tâm Hạnh
817
3
Nơi việc tu bắt đầu
Thích Tâm Hạnh
809
1
Tiền, sự chính trực, tham sân si
Thích Tâm Hạnh
940
2
Khủng hoảng tự sát
Thích Tâm Hạnh
820
3