Các Giảng Sư Khác

Vì sao phải phát nguyện cầu sanh Tây Phương cực lạc
Giảng sư Thích Tâm Đại
Số lượt nghe: 11543
Số lượt tải: 406

Pháp âm cùng danh mục

Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu?
Thích Tâm Lực
927
1
Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu?
Thích Tâm Lực
1085
1
Xuân Trao Yêu Thương
Thích Tâm Lực
1046
1
Tu như trồng cây
Thích Tâm Hạnh
1074
2
Tu như trồng cây
Thích Tâm Hạnh
1137
1
Con đường hạnh phúc
Thích Tâm Hạnh
1060
1
Con đường hạnh phúc
Thích Tâm Hạnh
1115
4
Nơi việc tu bắt đầu
Thích Tâm Hạnh
1037
1
Nơi việc tu bắt đầu
Thích Tâm Hạnh
1141
3
Nơi việc tu bắt đầu
Thích Tâm Hạnh
1133
1
Tiền, sự chính trực, tham sân si
Thích Tâm Hạnh
1338
2
Khủng hoảng tự sát
Thích Tâm Hạnh
1156
3