Con Tập Đến Chùa

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Tịnh Hải
Số lượt nghe: 24794
Số lượt tải: 3327

Pháp âm cùng danh mục

Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Tịnh Hải
7984
751
Lời Kết - Đồng Vân
Tịnh Hải
4014
563
Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Tịnh Hải
8582
1601
Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Tịnh Hải
7730
1424
Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Tịnh Hải
5220
777
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Tịnh Hải
9151
1562
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
8446
1451
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Tịnh Hải
11044
2058
Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Tịnh Hải
8134
1515
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Tịnh Hải
15195
2893
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
11593
2370
Áo Trắng Trường Xưa - Đông Quân
Tịnh Hải
7846
1331