Khóa 92

Vấn đáp: Mục đích của đời người
Giảng sư Thích Tâm Hạnh
Số lượt nghe: 1200
Số lượt tải: 6

Pháp âm cùng danh mục

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1196
2
Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1747
5
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1906
19
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1397
15
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1228
8
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1292
13
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1323
14
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1412
9
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1592
3
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1211
8
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1218
5
Mộng
Thích Tâm Đại
1772
7