Ngày Sau Ta Về Đâu

Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
Số lượt nghe: 12844
Số lượt tải: 2306

Pháp âm cùng danh mục

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
8172
834
Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
10886
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
11032
2012
Mùa hè tu học
Đông Quân
11251
1337
Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
17354
2453
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
14159
2097
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
9212
1486
Những người thầm lăng
Thùy Dương
9734
1529
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
19778
2898
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
18240
2812
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
20464
3543
Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
11635
1535