Pháp thoại buổi sáng

Ước nguyện | ĐĐ. Thích Tâm Điều
Thích Tâm Điều
Số lượt nghe: 167
Số lượt tải: 0

Pháp âm cùng danh mục

Hiểu thêm về "Từ bi" | ĐĐ. Thích Tâm Học
Thích Tâm Học
446
0
Góc khuất của thanh xuân | ĐĐ. Thích Tâm Cung
Thích Tâm Cung
205
0
Công Tác Chuẩn Bị Của Nhà Bếp Chùa Hoằng Pháp Cho Khoá Tu Mùa Hè
Thích Tâm Trí
186
0
THỰC TRẠNG CÔNG QUẢ TRONG CHÙA HOẰNG PHÁP - ĐĐ THÍCH TÂM CHỨC.
Thích Tâm Chức
239
6
VÌ SAO ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH VÀO TẦNG LỚP ĐẾ VƯƠNG CỦA NƯỚC ẤN ĐỘ - ĐĐ. THÍCH TÂM ĐIỀU.
Thích Tâm Điều
207
2
Nương tựa pháp thành tựu chính kiến | ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
211
3
Giáo lý nhân quả | ĐĐ. Thích Tâm Khai
Các Giảng Sư Khác
277
1
Phải chăng là số kiếp? | ĐĐ. Thích Tâm Cung
Thích Tâm Cung
250
0
Cho con một lời cảm ơn | ĐĐ. Thích Tâm Thạch
Thích Tâm Thạch
226
0
Pháp Hoa Tâm Đắc - Kỳ 8: Bồ tát Thường Bất Khinh | ĐĐ. Thích Tâm Thiện
Thích Tâm Thiện
180
0
Từ Bi Là Hiện Thực | ĐĐ. Thích Tánh Bảo
Các Giảng Sư Khác
236
1
Nhân duyên làm quản lý | ĐĐ. Thích Tâm Hóa
Các Giảng Sư Khác
232
1