Khóa 87

Ước nguyện cuối cùng
Giảng sư Thích Tâm Đại
Số lượt nghe: 3177
Số lượt tải: 36

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
2784
81
Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
3113
52
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
3070
166
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
3083
53
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
4046
131
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
3219
94
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
5586
151
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
3410
79
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
3305
91