Khóa 87

Ước nguyện cuối cùng
Giảng sư Thích Tâm Đại
Số lượt nghe: 2125
Số lượt tải: 36

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
2002
80
Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
2202
50
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
2328
166
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
2328
53
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
3314
130
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
2367
90
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
4808
151
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
2553
79
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
2414
91