Khóa 95

Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Giảng sư Thích Tâm Dược
Số lượt nghe: 819
Số lượt tải: 16

Pháp âm cùng danh mục

Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
974
1
Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Thích Tâm Hòa
798
15
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
925
2
Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Thích Tâm Dược
769
1
Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Thích Tâm Hòa
940
242
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
872
1
Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
873
132
Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
916
3
Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
907
4