Ca khúc mừng Phật đản

Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Số lượt nghe: 14834
Số lượt tải: 2500

Pháp âm cùng danh mục

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
27100
3938
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16449
2220
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10259
1769
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10503
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11753
1860
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16837
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11866
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14132
2262
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10781
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12251
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9268
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26924
2030