Ca khúc mừng Phật đản

Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Số lượt nghe: 14518
Số lượt tải: 2500

Pháp âm cùng danh mục

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26453
3938
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15906
2220
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9962
1769
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10218
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11381
1860
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16386
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11481
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13751
2262
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10529
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11966
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8956
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26699
2030