Khóa 52

Tùy duyên niệm Phật
Giảng sư Thích Giác Đăng
Số lượt nghe: 4776
Số lượt tải: 626

Pháp âm cùng danh mục

Niệm Phật Con Đường Phát Triển Tâm Linh - Phật thất kỳ 52
Thích Trí Thường
6482
826
Tùy Duyên Niệm Phật - Phật thất kỳ 52
Thượng tọa Thích Giác Đăng
9860
1405
Chữ Hiếu trong Kinh Tạng PaLi - Phật thất kỳ 52
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
9503
1167
Niệm Phật viên thông - Phật thất kỳ 52
Thích Minh Thành
7159
929
Chữ Hiếu trong kinh Tạng Pali
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
5242
878
Niệm Phật con đường phát triển tâm linh
Thích Trí Thường
3691
493
Niệm Phật viên thông
Thích Minh Thành
3293
509