Khóa 94

Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 1546
Số lượt tải: 18

Pháp âm cùng danh mục

Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
1114
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
1036
3
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
1462
97
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
1090
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
1322
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
1150
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
4990
5
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
1498
4
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
1069
1
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
1270
14
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
1128
1
Đúng hay không "Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng?"
Thích Tâm Hạnh
1478
9