Pháp Thoại Video

Truyện tranh: KHỈ DÍNH BẪY KEO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 390
Số lượt tải: 2

Pháp âm cùng danh mục

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
483
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
468
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
433
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
444
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
423
4
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
648
6
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
425
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
474
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
402
2
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
460
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG| Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
507
4
Truyện tranh: QUẢ PHƯỚC CÚNG DƯỜNG - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
249
0