Pháp Thoại Video

Truyện tranh :"BÀI HỌC BIẾT ƠN" | Tác giả: Chân Tính
Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 243
Số lượt tải: 2

Pháp âm cùng danh mục

Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
40
2
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
74
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG| Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
120
4
Truyện tranh: QUẢ PHƯỚC CÚNG DƯỜNG - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
34
0
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
93
1
Truyện tranh: KHỈ DÍNH BẪY KEO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
56
2
Bài 62: Còn vương bụi trần - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
50
6
Truyện tranh: TUỔI NHỎ Ý LỚN | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
91
12
Sống lâu lên lão làng - HT. Thích Chân Tính | Chùa Hoằng Pháp
HT. Thích Chân Tính
82
9
Sữa pháp ban mai | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
101
11
Bài 59: "Yêu thì tốt, ghét thì xấu" | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
97
35
Lễ Cầu An Đầu Năm 2022.
HT. Thích Chân Tính
167
5