Pháp Thoại Video

Truyện tranh: ẢO TƯỞNG| Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 1265
Số lượt tải: 7

Pháp âm cùng danh mục

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1185
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1174
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
1024
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
1077
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
984
6
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
1406
8
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
987
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1079
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1022
8
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1002
2
Truyện tranh: QUẢ PHƯỚC CÚNG DƯỜNG - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
592
0
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1153
1