Ca khúc mừng Phật đản

Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Số lượt nghe: 11807
Số lượt tải: 1860

Pháp âm cùng danh mục

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
27143
3938
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16520
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14864
2500
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10289
1769
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10530
1629
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16876
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11907
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14156
2262
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10810
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12281
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9301
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26946
2030