Khóa 65

Trở lại thiên đường
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Số lượt nghe: 3895
Số lượt tải: 386

Pháp âm cùng danh mục

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11569
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
17292
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
9394
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
11899
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
11474
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
18199
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
4098
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4630
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3934
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
4436
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6977
1461