Khóa 65

Trở lại thiên đường
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Số lượt nghe: 4004
Số lượt tải: 386

Pháp âm cùng danh mục

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11675
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
17402
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
9509
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
12021
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
11590
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
18299
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
4228
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4751
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
4063
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
4554
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
7097
1461