Chùa Thực Hiện

Trở lại đường xưa - Tập 1
Chùa Thực Hiện
Số lượt nghe: 14079
Số lượt tải: 1526

Pháp âm cùng danh mục

AN CƯ KIẾT HẠ 2021 TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
Giọng đọc: Thích Tâm Biện
525
0
Tìm Về Bến Giác - Tập 4
7897
365
Tìm Về Bến Giác - Tập 3
7100
388
Tìm Về Bến Giác - Tập 2
7238
387
Tìm Về Bến Giác - Tập 1
14842
574
Con Đường Giác Ngộ phần 4
Chùa Thực Hiện
17938
1515
Con Đường Giác Ngộ phần 3
Chùa Thực Hiện
14626
25668
Con Đường Giác Ngộ phần 2
Chùa Thực Hiện
20106
11586
Con Đường Giác Ngộ phần 1
Chùa Thực Hiện
43939
38689
Tỉnh mộng - tập 1
Chùa Thực Hiện
22752
2278
Tỉnh mộng - tập 2
Chùa Thực Hiện
11600
1582
Chợt tỉnh cơn mê
Chùa Thực Hiện
17652
1909