Ca khúc mừng Phật đản

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Số lượt nghe: 25351
Số lượt tải: 3933

Pháp âm cùng danh mục

Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14964
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13939
2499
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9409
1767
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9736
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10645
1859
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15546
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10677
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13144
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10041
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11395
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8435
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26214
2029