Ca khúc mừng Phật đản

Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Số lượt nghe: 9450
Số lượt tải: 1767

Pháp âm cùng danh mục

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25390
3933
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15006
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13975
2499
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9772
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10678
1859
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15588
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10713
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13175
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10076
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11432
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8463
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26245
2029