Khóa 91

Tôi đã bỏ quên em
Giảng sư Thích Tâm Luân
Số lượt nghe: 917
Số lượt tải: 28

Pháp âm cùng danh mục

Những chuyến đi xa
Thích Tâm Chánh
1064
36
Những chuyến đi xa
Thích Tâm Chánh
770
12
Của để dành
Thích Đạo Quang
1442
64
Của để dành
Thích Đạo Quang
892
36
Cốt tủy lời Phật dạy
Thích Tâm Thức
1023
37
Bốn thứ làm khổ cả kiếp người
Thích Nữ Hương Nhũ
4033
166
Bốn thứ làm khổ cả kiếp người
Thích Nữ Hương Nhũ
1468
48
Lựa chọn
Thích Tâm Đạo
910
16
Lựa chọn
Thích Tâm Đạo
1408
14
Tôi đã bỏ quên em
Thích Tâm Luân
1602
17