Khóa 47

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật - Phật thất kỳ 47
Giảng sư Thượng tọa Thích Minh Thiện
Số lượt nghe: 15447
Số lượt tải: 1159

Pháp âm cùng danh mục

Giọt sữa giữa đời thường - Phật thất kỳ 47
Thượng Tọa Thích Minh Thành
20976
3025
Tự tâm Tịnh độ - Phật thất kỳ 47
Thích Trí Hải
13074
963
Giải Nghi Về Tịnh Độ - Phật thất kỳ 47
Thích Nguyên Hiền
11360
1207
Giải nghi về tịnh độ
Thích Nguyên Hiền
4105
568
Tự tâm tịnh độ
Thích Trí Hải
5099
691
Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật
Thích Minh Thiện
4080
532
Giọt sữa giữa đời thường
Thượng Tọa Thích Minh Thành
10334
1933