Chùa Thực Hiện

Tỉnh mộng - tập 1
Chùa Thực Hiện
Số lượt nghe: 23183
Số lượt tải: 2278

Pháp âm cùng danh mục

AN CƯ KIẾT HẠ 2021 TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
Giọng đọc: Thích Tâm Biện
936
0
Tìm Về Bến Giác - Tập 4
8281
365
Tìm Về Bến Giác - Tập 3
7565
388
Tìm Về Bến Giác - Tập 2
7811
387
Tìm Về Bến Giác - Tập 1
15423
574
Con Đường Giác Ngộ phần 4
Chùa Thực Hiện
18384
1515
Con Đường Giác Ngộ phần 3
Chùa Thực Hiện
15249
25668
Con Đường Giác Ngộ phần 2
Chùa Thực Hiện
20690
11586
Con Đường Giác Ngộ phần 1
Chùa Thực Hiện
44476
38689
Tỉnh mộng - tập 2
Chùa Thực Hiện
12307
1582
Chợt tỉnh cơn mê
Chùa Thực Hiện
18078
1909
Trở lại đường xưa - Tập 1
Chùa Thực Hiện
14437
1526