Chùa Thực Hiện

Tỉnh mộng - tập 1
Chùa Thực Hiện
Số lượt nghe: 23682
Số lượt tải: 2278

Pháp âm cùng danh mục

AN CƯ KIẾT HẠ 2021 TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
Giọng đọc: Thích Tâm Biện
1400
0
Tìm Về Bến Giác - Tập 4
8701
365
Tìm Về Bến Giác - Tập 3
8057
388
Tìm Về Bến Giác - Tập 2
8338
387
Tìm Về Bến Giác - Tập 1
15934
574
Con Đường Giác Ngộ phần 4
Chùa Thực Hiện
18929
1515
Con Đường Giác Ngộ phần 3
Chùa Thực Hiện
15813
25668
Con Đường Giác Ngộ phần 2
Chùa Thực Hiện
21328
11586
Con Đường Giác Ngộ phần 1
Chùa Thực Hiện
45202
38689
Tỉnh mộng - tập 2
Chùa Thực Hiện
13136
1582
Chợt tỉnh cơn mê
Chùa Thực Hiện
18524
1909
Trở lại đường xưa - Tập 1
Chùa Thực Hiện
14661
1526